Kosten administratie Stamrecht BV

Aan het houden van een Stamrecht B.V. zijn jaarlijkse kosten administratie Stamrecht verbonden. De kosten voor de administratie van uw Stamrecht B.V. kunt u betalen uit uw stamrechtkapitaal. En de jaarlijkse administratiekosten zijn aftrekbaar van het resultaat van de Stamrecht bv.

Aanbod Meester Vos Administratiekantoor:

 • administratie Stamrecht en boekhoudkundige werkzaamheden €425,- excl. btw per jaar
 • loonadministratie Stamrecht BV €125,- excl. btw per jaar

In de kosten zijn inbegrepen:

 • De aangifte vennootschapsbelasting Stamrecht BV
 • Opmaken jaarrapport van uw Stamrecht BV
 • De balans en verlies- en winstrekening
 • Notulen van de  jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Voorwaarden aanbodMeester Vos Administratiekantoor:

 • Uw Stamrecht bv houdt zich alleen bezig met passief beleggen.
 • Bij meer dan 100 effectentransacties per jaar rekenen wij een toeslag van €60,- per 50 journaalposten.
 • Er is geen sprake van buitenlandse beleggingen (voor buitenlandse beleggingen zijn wij soms genoodzaakt een toeslag te vragen in verband met de toepassing van belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting).
 • Aan de vennootschap opgelegde aanslagen zendt u binnen drie weken aan ons kantoor.

Wij ontvangen van u in één keer:

 • alle afrekeningen van de beleggingsrekening en van de betaalrekening
 • de jaaroverzichten van de bank
 • alle facturen van bij de Stamrecht BV in rekening gebrachte bedragen
 • het aangiftebiljet vennootschapsbelasting

De eerste keer ontvangen wij ook:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • een recent, origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • indien van toepassing een gespecificeerde beginbalans van de vorige accountant of belastingadviseur

Kosten aangifte loonbelasting stamrechtuitkeringen

Vanaf het jaar dat stamrechtuitkeringen gedaan worden moet er loonbelasting worden afgedragen over de uitkeringen, in dat geval berekenen wij een toeslag van €125,- excl. btw per jaar voor de dan te voeren loonbelastingadministratie.

Intakegesprek voor al bestaande Stamrecht bv’s

Wij verzorgen met veel plezier ook de administratie en boekhouding van Stamrecht bv’s voor klanten die hun Stamrecht bv niet via ons hebben opgericht. Als uw Stamrecht bv niet bij ons opgericht is, kunnen wij u een kosteloos intakegesprek aanbieden. Een van de medewerkers van ons administratiekantoor bekijkt dan of uw Stamrecht bv aan de minimale juridische en administratieve voorwaarden voldoet. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij een prijsopgave maken voor de totale werkzaamheden die nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen.
Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.