Administratie en jaarrekening Stamrecht

Onderdeel van het begeleiden van Stamrecht bv’s, is de jaarlijkse administratie en aangifte vennootschapsbelasting. Het opstellen van een ‘Jaarrekening Stamrecht bv’ hoort bij een van de boekhoudkundige verplichtingen van een besloten vennootschap. Jaarlijks moet de Stamrecht bv een aangifte vennootschapsbelasting doen, er moet een balans en jaarrekening Stamrecht bv opgesteld worden, er moeten notulen gemaakt worden van de jaarvergadering van de aandeelhouders en de jaarstukken moeten bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden.

Administratie Stamrecht

De administratie van een Stamrecht BV bestaat uit:

  • De aangifte vennootschapsbelasting Stamrecht BV
  • Opmaken jaarrapport van uw Stamrecht BV
  • De balans en verlies- en winstrekening
  • Notulen van de  jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarrekening Stamrecht bv

De Stamrecht bv is verplicht jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor een goede aangifte moet ook een balans en een verlies- en winstrekening opgemaakt worden. Het is niet verplicht om deze balans te deponeren bij de Kamer van Koophandel wanneer er een accountantsverklaring wordt afgegeven dat de bv zich slechts bezig houdt met het verzekeren van een stamrechtverplichting. Omdat er toch een balans moet worden opgemaakt voor de aangifte vennootschapsbelasting en een accountantsverklaring ook kosten meebrengt, kiezen wij ervoor de balans wel te publiceren.

Notulen jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

De Stamrecht bv is ook verplicht notulen te maken van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Bij een Stamrecht bv die zich alleen bezig houdt met passief beleggen en met het verzekeren van het stamrecht kunnen wij alle bovengenoemde werkzaamheden verzorgen voor een vast bedrag van €425, excl. btw per jaar.

Aangifte loonbelasting stamrechtuitkeringen

Wanneer het stamrecht wordt uitgekeerd moet de Stamrecht bv loonbelasting inhouden over de stamrechtuitkeringen, omdat er sprake is van inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. Vaak wordt uit praktisch oogpunt geen aangifte loonbelasting gedaan maar worden de uitkeringen aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is formeel niet juist maar lijkt soms wel te worden geaccepteerd door de fiscus. Wij adviseren dit niet omdat dit vanwege strengere regels op het gebied van loonheffing, tot hoge boetes kan leiden.