Stamrecht BV veelgestelde vragen

Kunnen de aandelen van de Stamrecht bv voor de helft op naam van mijn partner worden gezet?

Ja, dat is fiscaal juridisch geen probleem. Echter, meestal is het niet verstandig i.v.m. problemen bij scheiding en dergelijke.

Kunnen de stamrechtuitkeringen aan mijn partner of mijn kinderen toekomen in plaats van aan mijzelf? Zij vallen namelijk in een lager belastingtarief.

Nee, de uitkering moet aan u zelf toekomen. Alleen wanneer u op het moment van uitkering bent overleden, kunnen stamrechtuitkeringen toekomen aan uw partner of aan uw kinderen tot 30 jaar.

Is de btw op de oprichtingskosten van een Stamrecht bv en op de jaarlijkse administratiekosten terugvorderbaar?

Nee, voor een zuivere Stamrecht bv zijn deze kosten niet terugvorderbaar, omdat u geen btw-plichtig bedrijf heeft. De Stamrecht bv moet wel vennootschapsbelasting afdragen wanneer de bv winst maakt. Wanneer u actief een bedrijf uitoefent vanuit de Stamrecht bv en met uw bedrijf btw-plichtig bent, kunt u de btw wel terugvragen. Wanneer de btw niet terugvorderbaar is, kunt u de btw net als alle andere kosten wel in aftrek brengen van het resultaat van de Stamrecht bv.

U geeft aan dat de jaarlijkse administratiekosten euro 395,00 excl. btw bedragen. Echter, wanneer ik een offerte aanvraag bij een accountantskantoor krijg ik daar het vijfvoudige bedrag te horen. Hoe kan dit?

Doordat wij gespecialiseerd zijn in het oprichten van Stamrecht bv’s, hebben wij een groot aantal klanten met een Stamrecht bv. Het is eenvoudiger om voor een grote groep klanten hetzelfde werk te doen, dan voor veel klanten verschillend werk. Daardoor kunnen wij de oprichting van een Stamrecht bv en de jaarlijkse boekhouding van een Stamrecht bv voor een lage prijs aanbieden. Een doorsnee accountantskantoor heeft maar enkele klanten met een Stamrecht bv. Deze worden behandeld als ieder ander bedrijf. Dat wil zeggen: er wordt een standaard jaarrekening opgemaakt van een pagina of twintig, met diverse toelichtingen op het in dat jaar behaalde resultaat, een liquiditeitsoverzicht, een staat van herkomst van middelen en bestedingen, etcetera. Wij zijn van mening dat een klant met een Stamrecht bv meer benaderd moet worden als een belegger dan als een ondernemer. U ontvangt een jaarrekening van slechts drie of vier pagina’s die voldoet aan de wettelijke normen.

Kan ik het Stamrecht in plaats van in een bv, in een zogenaamd fonds laten storten en is dit voordelig?

Het ontwikkelde concept van een gouden handdruk fonds is in het verleden in individuele gevallen door de fiscus goedgekeurd, maar kan tegenwoordig niet meer worden toegepast voor nieuwe gevallen omdat het Ministerie van Financiën daar een streep door heeft gezet.

Ik heb een aardig pensioen opgebouwd, kan ik mijn pensioen eveneens in de Stamrecht bv laten storten?

Nee, het tijdens de dienstbetrekking opgebouwde pensioen, kan niet worden overgedragen aan de eigen bv. U kunt wel pensioen opbouwen bij uw Stamrecht bv in de periode dat u bij de Stamrecht bv in dienst bent.

Mijn werkgever heeft de afkoopsom al netto op mijn bankrekening laten storten. Kan ik nog gebruik maken van de stamrechtvrijstelling?

Het is van belang dat u voordat het geld door de werkgever gestort is, al heeft aangegeven dat u de afkoopsom als een stamrecht wenst te ontvangen. Omdat de fiscus kan eisen dat u dit bewijst is het belangrijk om zo snel mogelijk wanneer een afkoopsom aan de orde is, een briefje aan personeelszaken te schrijven, waarin u aangeeft dat u de afkoopsom bruto in de vorm van een Stamrecht wenst te ontvangen. Wanneer de som dan toch op uw eigen bankrekening gestort wordt, dient u deze zo snel mogelijk door te storten op de bankrekening van de Stamrecht bv of indien de Stamrecht bv nog niet opgericht is, op een geblokkeerde derdenrekening van een advocaat of notaris. NB: wanneer u het geld laat storten op een geblokkeerde rekening, kunt u niet later, alsnog een gedeelte direct laten uitbetalen en een gedeelte in de vorm van een Stamrecht bedingen. Het gehele bedrag zal in dat geval moeten worden gebruikt voor een Stamrecht.

Meer informatie vindt u op de pagina: Wat is een Stamrecht bv ?