Stappenplan Stamrecht bv oprichten

Wat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een Stamrecht BV? Onderstaand vindt u de beschrijving van het ‘Stappenplan  Stamrecht bv oprichten.’


1. Stamrecht bv oprichten melden bij werkgever

Zodra duidelijk is dat uw werkgever u in verband met gedwongen ontslag een gouden handdruk wil toekennen, meldt u onmiddellijk – bij voorkeur schriftelijk – dat u het bedrag niet netto op uw bankrekening wenst te ontvangen, maar dat u het bruto bedrag als Stamrecht gestort wilt hebben op een nog aan te geven bankrekening.

2. Drie partijen stamrechtovereenkomst / goedkeuring fiscus

Meester Vos belastingadviseurs stelt een drie partijen stamrechtovereenkomst op. De drie partijen zijn: de ex-werkgever, de ex-werknemer en de Stamrecht bv. In de drie partijen stamrechtovereenkomst staat, dat de werkgever het geld rechtstreeks op de bankrekening van de Stamrecht bv stort. Er staat ook in dat de Stamrecht bv verplicht is om loonbelasting in te houden op de stamrechtuitkeringen die de Stamrecht bv te zijner tijd aan de ex-werknemer gaat doen.

Veel werkgevers kiezen ervoor om geen drie partijen stamrechtovereenkomst op te stellen. In plaats daarvan vragen zij voorafgaand aan uitbetaling van de bruto ontslagvergoeding aan de Stamrecht B.V. om een schriftelijke goedkeuring van de fiscus. Wij zorgen ervoor dat uw werkgever deze schriftelijke goedkeuring krijgt toegestuurd.

3. Inventarisatie wensen oprichting Stamrecht bv

Meester Vos belastingadviseurs inventariseert uw wensen voor de op te richten Stamrecht bv. Wat wordt bijvoorbeeld de naam van de Stamrecht bv, wilt u de bv voor bedrijfsactiviteiten gaan gebruiken?

4. Handelsnaamonderzoek

Meester Vos belastingadviseurs doet een handelsnaamonderzoek. Onderzocht wordt of de naam van uw Stamrecht bv niet al in het handelsregister voorkomt, of anderszins onacceptabel is. Dit naamonderzoek is niet nodig wanneer u kiest voor uw eigen naam (met voorletter en achternaam) en daarachter bijvoorbeeld Beheer bv of Stamrecht bv

5. Conceptstatuten Stamrecht bv

Met inachtname van de wensen laat Meester Vos Belastingadviseurs de notaris de conceptstatuten van de nieuw op te richten Stamrecht bv opstellen.

6. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Meester Vos Belastingadviseurs stuurt u de door de notaris opgestelde conceptstatuten van de Stamrecht bv toe. U kijkt deze na op juistheid en geeft eventuele correcties aan ons door. Wanneer de conceptstatuten door u akkoord zijn bevonden, laten wij de Stamrecht bv in oprichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

7. Openen bankrekening op naam van de Stamrecht bv

U stuurt de conceptstatuten en het inschrijvingsbewijs van de Stamrecht bv i.o. naar de bank van uw keuze en vraagt de bank een bankrekening te openen op naam van de Stamrecht bv. De conceptstatuten zijn noodzakelijk om de bank ervan te overtuigen dat de bv daadwerkelijk opgericht zal worden. Soms eist de bank een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel. Vos belastingadviseurs stuurt u dit inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel zo spoedig mogelijk toe. Zodra de bankrekening geopend is, geeft u het bankrekeningnummer door aan Meester Vos belastingadviseurs.

8. Oprichtingsakte Stamrecht bv

De notaris kan nu de Stamrecht bv voor u oprichten. U kunt de oprichtingsakte zelf bij de notaris komen ondertekenen, of u kunt een schriftelijke volmacht tekenen waarin u iemand van het notariskantoor opdracht geeft de Stamrecht bv voor u op te richten.

9. Twee partijen stamrechtovereenkomst

Naast de drie partijen stamrechtovereenkomst stelt Meester Vos belastingadviseurs een twee partijen stamrechtovereenkomst op. De partijen zijn uzelf en de Stamrecht bv. In deze twee partijen stamrechtovereenkomst worden de voorwaarden voor het Stamrecht geregeld.

10. Storting gouden handdruk

Meester  Vos belastingadviseurs geeft nu het bankrekeningnummer van de Stamrecht bv door aan de werkgever. De werkgever kan op dit moment de gouden handdruk storten op de bankrekening van de Stamrecht bv. NB: in bepaalde gevallen wilt u de gouden handdruk zo snel mogelijk gestort hebben. Bijvoorbeeld wanneer u wordt ontslagen wegens financiële moeilijkheden en uw ex-werkgever mogelijk failliet gaat voordat de afkoopsom gestort is. Direct na stap 2, nog voordat er opdracht is gegeven tot de Oprichting van de Stamrecht bv, kunt u het geld laten storten op een geblokkeerde derdenrekening van de notaris. U bent dan wel verplicht om van de gehele op de derdenrekening gestorte som een Stamrecht te bedingen.

11. Inschrijving Kamer van Koophandel

Meester Vos belastingadviseurs zorgt ervoor dat de Stamrecht bv in het handelsregister van Kamer van Koophandel wordt ingeschreven.

12. Aanmelden Stamrecht bv bij de fiscus

Meester Vos belastingadviseurs meldt de Stamrecht bv aan bij de fiscus met het zogenaamde “formulier opgaaf gegevens startende ondernemer.

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.