Kosten oprichten Stamrecht bv

Welke kosten zijn er verbonden aan het oprichten van een Stamrecht bv ? Meester Vos belastingadviseurs biedt een totaalpakket aan dat de  ‘kosten oprichten Stamrecht bv’ beperkt. De vaste, lage prijs voor het totaalpakket bedraagt €1.995,- excl. btw. Alle benodigde handelingen en alle eenmalige onkosten zijn in deze prijs inbegrepen, ook de notariskosten. Bovendien geven wij u tot een half jaar na de oprichting onbeperkt fiscaal advies.


Oprichting Stamrecht bv

Voor de oprichting van de Stamrecht bv, kunt u erop rekenen dat wij u een helder advies geven en de volgende werkzaamheden voor u uit handen nemen:

 • Vooraf: adviserende bespreking bij ons op kantoor
 • Aanmelding bij de Kamer van Koophandel
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werkgever en werknemer
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werknemer en de op te richten bv
 • Inventarisering wensen voor de statuten van de Stamrecht bv
 • Opstellen concept statuten bv door notaris
 • Nakijken conceptstatuten Stamrecht bv
 • Oprichting bv door notaris
 • Opmaken akte van bekrachtiging
 • Opstellen leenovereenkomst tussen u en de Stamrecht bv
 • Aanmelding bij de fiscus
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

Inbegrepen zijn de volgende kosten:

 • Notariskosten oprichting bv
 • Kosten opstellen diverse overeenkomsten
 • Kosten van advisering en begeleiding
 • Onbeperkte beantwoording van vragen, mits betrekking hebbende op het stamrecht tot een half jaar na oprichting van de bv

Niet inbegrepen zijn:

 • Bankkosten
 • De jaarlijkse kosten van inschrijving Kamer van Koophandel
 • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening, de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders en de aangifte vennootschapsbelasting.

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.