Fiscaal advies ontslagvergoeding

Bij een reorganisatie of herstructurering van een bedrijf kan het voorkomen dat werknemers gedwongen worden ontslagen. Wanneer u dit overkomt, heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding, gouden handdruk, of afkoopsom. Fiscaal advies over uw gouden handdruk kunt u al in een vroeg stadium inwinnen bij Meester Vos Belastingadviseurs in Ede. Het eerste informerende gesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Eerst langs de fiscus

Eerst langs de fiscus

Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding

Op grond van een sociaal plan of beëindigingsovereenkomst kan de werkgever verplicht zijn om bij gedwongen ontslag een afkoopsom toe te kennen. Ook wanneer u door de reorganisatie gedwongen werd om naar een andere baan uit te kijken en een nieuwe baan heeft gevonden, maar minder gaat verdienen, is het mogelijk dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Berekenen gouden handdruk

De hoogte van de ontslaguitkering wordt meestal berekend met de kantonrechtersformule. Niet alleen de directe inkomensachteruitgang, ook de pensioenschade wordt in de berekening meegenomen. Zo loopt een gouden handdruk al snel op tot een bedrag van één, of enkele bruto jaarsalarissen.

Factoren die meewegen in het berekenen van de hoogte van de gouden handdruk zijn ondermeer:

  • de duur van het dienstverband
  • de leeftijd van de werknemer
  • het salaris
  • de mogelijkheid van de werknemer om een vergelijkbare positie te verkrijgen
  • de financiële gevolgen, waaronder de achteruitgang in het pensioen

Fiscaal advies over uw gouden handdruk

Zodra duidelijk wordt dat u recht heeft op een gouden handdruk, is het al tijd dat u gaat nadenken over de wijze van uitbetalen van de ontslagvergoeding. U kunt de gouden handdruk als eenmalige netto uitkering door uw werkgever op uw bankrekening laten storten. Maar op deze manier betaalt u veel inkomstenbelasting over de ontslagvergoeding. De belastingdienst beschouwt de ontslaguitkering als loon voor de inkomstenbelasting. Wanneer u de totale afkoopsom in één jaar laat uitbetalen, wordt uw inkomen in dat jaar fors hoger. De kans is groot dat de afkoopsom, opgeteld bij het in dat jaar genoten loon, in het hoogste belastingtarief van 52% komt te vallen. U kunt dan direct meer dan de helft van uw gouden handdruk weer inleveren bij de belastingdienst.

Er zijn fiscaal voordelige mogelijkheden om uw ontslagvergoeding te laten uitkeren, die de fiscus accepteert en ook voor uw werkgever niet ongunstiger uitpakken. Wanneer u uw ontslagvergoeding gespreid over meerdere jaren laat uitkeren, wordt waarschijnlijk een lager belastingtarief berekend. U houdt zodoende netto meer over van uw ontslagvergoeding.
Lees meer op de pagina: Belasting en ontslagvergoeding