Een gouden handdruk en belasting

Een gouden handdruk en belasting, hoe zit dat? Hoeveel loonbelasting moet u over een ontslagvergoeding betalen? Wat kunt u het beste doen met uw gouden handdruk? Wat zijn de voordelen en de nadelen van de verschillende, belasting besparende, bestedingsmogelijkheden? En waar kunt u in uw situatie het best voor kiezen? Wij zetten hier de voordelen en de nadelen van de verschillende opties voor u op een rij.

Oprichten Stamrecht bv

U kunt een Stamrecht bv oprichten, daarmee zorgt u meestal voor een forse belastingbesparing. De werkgever stort de ontslagvergoeding op de bankrekening van uw Stamrecht bv. In de voorwaarden van de bv wordt geregeld op welk moment en op welke wijze u periodieke stamrechtuitkeringenen ontvangt. Doordat u de geldbedragen gespreid over meerdere jaren ontvangt, wordt uw jaarlijks inkomen lager. Uw inkomen valt in een lager belastingtarief en u betaalt minder belasting.

Aan het oprichten van een Stamrecht bv zijn eenmalige oprichtingskosten en jaarlijkse administratiekosten verbonden. De kosten zijn beide aftrekbaar van het resultaat van de besloten vennootschap. Bij een afkoopsom boven de 40.000 euro zullen de kosten van de Stamrecht bv waarschijnlijk niet hoger zijn dan de kosten die verzekeren, banksparen of direct afrekenen met de fiscus met zich meebrengen. In dat geval kan een Stamrecht bv voor u de juiste keuze zijn.

Voordelen Stamrecht bv

 • Door de gespreide stamrechtuitkeringen kunt u fors belasting besparen
 • Het stamrechtkapitaal rendeert
 • U heeft als directeur van de Stamrecht bv zeggenschap over wat er met het geld gebeurt. Zo bent u vrij om te bepalen hoe u het stamrechtkapitaal belegt.
  U kunt bijvoorbeeld:
 • een stamrecht periodiek laten uitkeren
 • een stamrecht lening aan uzelf verstrekken
 • een stamrecht hypotheek aan uzelf verstrekken
 • het stamrechtkapitaal gebruiken voor het starten van een eigen bedrijf

Kiest u voor een lening of hypotheek uit de Stamrecht bv, dan moet u er wel rekening mee houden dat u een zakelijke rente over het geleende bedrag aan de Stamrecht bv moet betalen.

Nadelen Stamrecht bv

 • Een nadeel van oprichten van een Stamrecht bv kan de gespreide uitbetaling zijn. Wanneer u direct over uw ontslagvergoeding wilt kunnen beschikken, kunt u beter direct met de fiscus afrekenen.
 • Ook het papierwerk en de kosten die de eigen Stamrecht bv met zich meebrengt kunnen een nadeel zijn.

Lijfrente

U kunt uw ontslagvergoeding door uw werkgever laten storten op de bankrekening van een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zorgt op een later moment voor de gespreide lijfrente uitkering. Ook hier weer geldt dat u, door de over meerdere jaren verspreide uitkeringen, waarschijnlijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Voordelen lijfrenteverzekering

 • U kunt met de lijfrentepolis belasting besparen door een gespreide uitkering van de afkoopsom.
 • Het is een eenvoudige methode zonder al te veel papierwerk.
 • Bij een ontslagvergoeding lager dan ongeveer 40.000 euro is dit goedkoper dan oprichting van een Stamrecht bv

Nadelen Lijfrenteverzekering

 • U heeft geen zeggenschap over het in de lijfrentepolis afgestorte geld, totdat het weer door de verzekeringsmaatschappij aan u wordt uitgekeerd.
 • De verzekeringsmaatschappij brengt kosten in rekening voor haar diensten. Deze kunnen oplopen tot eenmalig meer dan 10% van het gestorte kapitaal en jaarlijks meer dan 1% van het kapitaal aan beheerskosten.
 • Bij overlijden van de laatste begunstigde gaat het overgebleven kapitaal naar de verzekeringsmaatschappij.

Banksparen

Banksparen is een variant op verzekeren. U kunt uw ontslagvergoeding door uw werkgever laten storten op een speciale bankspaarrekening. De bank keert op een later moment, gespreid uit. Ook hier weer geldt dat u, door de over meerdere jaren verspreide uitkeringen, waarschijnlijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Voordelen banksparen

 • Bij overlijden van de laatste begunstigde gaat het overgebleven kapitaal naar de erfgenamen.
 • De kostenstructuur is overzichtelijker dan bij verzekeren.
 • U kunt met deze optie belasting besparen door een gespreide uitkering van de afkoopsom.
 • Het is een eenvoudige methode zonder al te veel papierwerk.
 • Bij een ontslagvergoeding lager dan ongeveer 40.000 euro is dit een goedkopere optie dan oprichting van een Stamrecht bv

Nadelen banksparen

 • U heeft geen zeggenschap over het afgestorte geld, totdat het weer door de bank aan u wordt uitgekeerd.
 • De bank brengt kosten in rekening voor haar diensten. Deze kosten zijn verwerkt in de rente op het product.

Gouden handdruk belasting direct afrekenen

Hoewel dit niet een belastingbesparende mogelijkheid voor het aanwenden van uw ontslagvergoeding is, noemen wij hem hier voor alle volledigheid. U kunt direct afrekenen met de fiscus. De werkgever stort de ontslagvergoeding op uw bankrekening, u geeft het bedrag als inkomsten op bij de belastingdienst en u betaalt belasting over uw loon plus de ontslagvergoeding.

Deze optie adviseren wij wanneer u het gehele bedrag, na aftrek van belasting, direct nodig heeft voor privé besteding. Ook adviseren wij deze optie wanneer u een dermate hoog inkomen heeft, dat de gespreide inkomsten, ook in de toekomst, jaarlijks in het toptarief van 52% vallen. Echter, ook in dat geval kunt u met een de Stamrecht bv belasting besparen, namelijk de 1,2% vermogensbelasting op het rendement van uw kapitaal.
Een voordeel van direct afrekenen met de fiscus is, dat u vrij kunt beschikken over de netto ontslagvergoeding. Nadeel is dat u meer belasting betaalt.

Meer over de oprichting, administratie en boekhouding van de Stamrecht BV, vindt u op de pagina’s: Oprichten Stamrecht bv en Jaarrekening Stamrecht bv