Wat is een Stamrecht BV ?

Wat is een Stamrecht B.V. ? Een Stamrecht bv is een speciale vorm van een besloten vennootschap. U kunt een Stamrecht bv oprichten, met als doel hierin uw bruto ontslagvergoeding onder te brengen. De belastingdienst ziet de Stamrecht bv als een soort lijfrenteverzekering, die op een zeker moment gaat uitkeren.

Legaal langs de fiscus

Legaal langs de fiscus


Stamrechtvrijstelling

Een ontslagvergoeding wordt door de fiscus gezien als bruto inkomen. U moet er loonbelasting over betalen. Door het oprichten van een Stamrecht bv kunt u gebruik maken van de zogenaamde stamrechtvrijstelling. U kunt het gehele bruto bedrag van de ontslagvergoeding door uw werkgever op de bankrekening van de Stamrecht bv laten storten. U betaalt geen inkomstenbelasting over de ontslagvergoeding zolang het bedrag op de rekening van de Stamrecht bv blijft staan.

Stamrechtuitkeringen en stamrechtovereenkomst

De Stamrecht bv is verplicht om vroeg of laat de ontslagvergoeding aan u uit te keren. Op het moment van uitkering betaalt u de inkomstenbelasting. U mag zelf bepalen op welk moment de stamrechtuitkeringen starten, welke periode de uitkeringen beslaan (bijvoorbeeld eens per maand) en hoe hoog de stamrechtuitkeringen zijn. Uw keuze legt u vast in de zogenoemde stamrechtovereenkomst. Deze stamrechtovereenkomst kunt indien gewenst op een later moment weer wijzigen.

Voordelen Stamrecht bv

Gespreide stamrechtuitkeringen = minder belasting betalen

Het grootste voordeel van uitkering via een Stamrecht bv is, dat u de ontslagvergoeding verspreid over meerdere jaren kunt ontvangen. Per jaar krijgt u een lager bedrag uitgekeerd dan wanneer u de ontslagvergoeding in een keer op uw bankrekening laat storten. Uw jaarlijks inkomen wordt dan lager, waardoor het inkomen mogelijk in een lager belastingtarief valt en u minder belasting betaalt.

Stamrechtkapitaal rendeert

U kunt het geldbedrag van de Stamrecht bv op een spaarrekening zetten. Op deze manier rendeert uw stamrechtkapitaal, het brengt rente op. Eventueel kunt u het stamrechtkapitaal beleggen.

Stamrecht pensioen

U kunt uw ontslagvergoeding gebruiken als aanvulling op uw pensioen, door de stamrechtuitkeringen te laten ingaan op de datum dat u met pensioen wilt gaan.

Stamrecht eigen bedrijf beginnen

Het stamrechtkapitaal kunt u gebruiken om een eigen bedrijf te starten.

Stamrecht hypotheek

U kunt met het stamrechtkapitaal een hypotheek aan uzelf verstrekken. U betaalt hierbij een reëel percentage hypotheekrente aan de Stamrecht bv. In een aantal gevallen kunt u deze hypotheekrente tegen een hoger belastingtarief dan in de bv betaald wordt, weer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Stamrechtlening

U kunt het stamrechtkapitaal onder voorwaarden aan uzelf uitlenen. Van belang bij een lening aan uzelf, is voor de fiscus de zekerheid dat u de lening weer kunt terugbetalen. U betaalt ook een reële rente aan de Stamrecht bv.

Winst van de Stamrecht bv

Door de rente op het stamrechtkapitaal of eventuele beleggingen, is het mogelijk dat de Stamrecht bv winst gaat maken. Wanneer dit het geval is, zal de Stamrecht bv vennootschapsbelasting moeten betalen.

Oprichting Stamrecht bv

De Stamrecht bv is een speciale vorm van een besloten vennootschap. Met de oprichting van een Stamrecht bv gaat wat papierwerk gemoeid en de notaris moet eraan te pas komen. Er zijn ook kosten verbonden aan de oprichting van een Stamrecht bv.

Meester Vos belastingadviseurs kan het gehele oprichtingstraject voor u uit handen nemen. In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kunnen wij u uitleggen wat er komt kijken bij de oprichting van een Stamrecht bv.

Boekhouding Stamrecht bv

Bij de boekhouding van een besloten vennootschap horen een aantal verplichtingen. Jaarlijks moet de bv een aangifte vennootschapsbelasting doen, er moet een jaarrekening en balans opgesteld worden, er moeten notulen gemaakt worden van de jaarvergadering van de aandeelhouders en de jaarstukken moeten bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden.

Meester Vos belastingadviseurs kan de jaarlijkse verplichte boekhouding tegen een scherpe, vaste prijs voor u verzorgen.

Lees meer over oprichting, administratie en boekhouding van de Stamrecht bv op de pagina’s: Oprichten Stamrecht en Jaarrekening Stamrecht