Kosten Stamrecht

Stamrechtuitkering

Stamrechtuitkering

De kosten verbonden aan een Stamrecht bv kunt u onderverdelen in de oprichtingskosten en de jaarlijkse kosten voor het opmaken van de jaarrekening en verzorgen van de loonadministratie.  De oprichtingskosten en de jaarlijkse administratiekosten zijn aftrekbaar van het resultaat van de Stamrecht bv. Bovendien kunt u de oprichtingskosten, de administratiekosten en de kosten van de loonbelastingadministratie betalen uit het stamrechtkapitaal.

Kosten Stamrecht bv oprichten

Wij bieden een totaalpakket oprichten Stamrecht bv aan voor de vaste, lage prijs van €1.995,- excl. btw. Alle benodigde handelingen en alle eenmalige onkosten zijn in deze prijs inbegrepen, ook de notariskosten. Bovendien geven wij u tot een half jaar na de oprichting onbeperkt fiscaal advies.

Voor de oprichting van de Stamrecht bv, kunt u erop rekenen dat wij u een helder advies geven en de volgende werkzaamheden voor u uit handen nemen:

 • Vooraf: adviserende bespreking bij ons op kantoor
 • Aanmelding bij de Kamer van Koophandel
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werkgever en werknemer
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werknemer en de op te richten bv
 • Inventarisering wensen voor de statuten van de Stamrecht bv
 • Opstellen concept statuten bv door notaris
 • Nakijken conceptstatuten Stamrecht bv
 • Oprichting bv door notaris
 • Opmaken akte van bekrachtiging
 • Opstellen leenovereenkomst tussen u en de Stamrecht bv
 • Aanmelding bij de fiscus
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

Inbegrepen zijn de volgende kosten:

 • Notariskosten oprichting bv
 • Kosten opstellen diverse overeenkomsten
 • Kosten van advisering en begeleiding
 • Onbeperkte beantwoording van vragen, mits betrekking hebbende op het stamrecht tot een half jaar na oprichting van de bv

Niet inbegrepen zijn:

 • Bankkosten
 • De jaarlijkse kosten van inschrijving Kamer van Koophandel
 • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening, de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders en de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarrekening Stamrecht bv

De administratie en boekhoudkundige werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor de vaste prijs van €395,- excl. btw (actuele prijs 2012).

Loonadministratie Stamrecht bv

De loonadministratie verzorgen wij voor €125,- excl. btw per jaar.

Het stappenplan oprichten Stamrecht bv, vindt u op de pagina: Stappenplan oprichten Stamrecht B.V