Geruchten afschaffen Stamrecht

 

23 juli 2013

Volgens geruchten 11 juli 2013 wil de regering de stamrecht BV verbieden en bestaande BV’s de mogelijkheid geven om het hele kapitaal in één keer tegen verlaagd tarief uit te keren.

Afschaffen Stamrecht BV, wat denken wij

De kans dat de stamrecht BV verboden wordt, achten wij bijna nihil. De VVD wil dat niet.

De kans dat het kapitaal in bestaande BV’s in één keer uitgekeerd mag worden tegen verlaagd tarief achten wij hoog (het enige probleem is nog dat dit discriminatie is ten opzichte van banksparen en gouden handdruk lijfrenten. Iemand die net een dag van te voren zijn geld daarin gestopt heeft, zou het dan niet in één keer kunnen uitkeren.)

Het laten uitkeren van stamrecht BV’s levert de schatkist meer dan een miljard op. Wij verwachten dat u tegen 80% van het gewone tarief in één keer mag uitkeren. Let op de eerste twee belastingschijven bestaan maar voor een klein stukje uit belasting en voor de rest uit premies. Daar levert het dus niets op. Het heeft alleen zin voor de derde schijf (33,6% in plaats van 42% en de vierde schijf 41,6% in plaats van 52%). Wij verwachten dat 25% van de bestaande stamrecht BV’s ook daadwerkelijk haar hele kapitaal gaat uitkeren.

Wie kunnen beter niet in één keer gaan uitkeren

 • Mensen die nu in het buitenland wonen en nu 5,85% loonbelasting betalen over de (gespreide) stamrechtuitkeringen.
 • Mensen die het geld aan zichzelf uitgeleend hebben als hypotheek en op het stamrechtkapitaal een goed rendement maken
 • Mensen die het geld bij elkaar willen houden om te investeren in een onderneming
 • Mensen die altijd in de 42% schijf zitten en daarnaast box 3 vermogen hebben boven het vrijgestelde bedrag
 • In sommige (maar niet in alle) gevallen mensen met een verrekenbaar verlies in de BV

Wie kunnen wel beter in één keer gaan uitkeren

 • Mensen die nu uitkeringen doen tegen 52% loon/inkomstenbelasting
 • Mensen die in de toekomst verwachten uitkeringen te doen tegen 52% loon/inkomstenbelasting en het geld niet geïnvesteerd hebben in een onderneming of in de eigen hypotheek.
 • Mensen die in de toekomst verwachten uitkeringen te doen tegen 42% loon/inkomstenbelasting en het netto bedrag dat na uitkering overblijft kwijt kunnen in de box 3 vrijstelling en het geld niet geïnvesteerd hebben in een onderneming of in de eigen hypotheek.
 • Mensen met een laag bedrag in de stamrecht BV waarvan de kosten van de BV niet meer opwegen tegen de voordelen van de BV maar die normaal gesproken nog jaren moeten uitkeren op basis van de 1% sterftekans.

Wie moet er nu direct actie nemen

 • Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en nu aan het uitkeren zijn en in de 52% vallen zouden kunnen overwegen om hun uitkering per direct geheel stil te leggen in afwachting van een lager tarief. Onthoudt dat de plannen niet vaststaan en dat het stopzetten en later weer in laten gaan van de uitkeringen dient te geschieden op basis van overeenkomsten met actuariële berekeningen. Het kost dus geld om dit op de goede manier uit te voeren. Misschien wel voor niets. U moet zelf die inschatting maken.
 • Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en nu in korte tijd aan het uitkeren zijn en in de 52% vallen zouden kunnen overwegen om hun uitkering per direct terug te brengen naar een minimale uitkering in afwachting van een lager tarief. Onthoudt dat de plannen niet vaststaan en dat het stopzetten en later weer in laten gaan van de uitkeringen dient te geschieden op basis van overeenkomsten met actuariële berekeningen. Het kost dus geld om dit op de goede manier uit te voeren. Misschien wel voor niets. U moet zelf die inschatting maken.
 • Mensen die dit jaar een afkoopsom ontvangen, eigenlijk wilden gaan banksparen of direct afrekenen, maar door dit jaar een BV op te richten het geld volgend jaar in één keer tegen lager tarief kunnen uitkeren.